Z ostatniej sesji narzeczeñskiej - Magda i Bartek

Dodano dnia: 16 Kwietnia 2015 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dodaj Komentarz

Twoje imi:

Twj komentarz
doda: Diana i Piotrek

dnia: 2015-04-16 19:55:07

Zdjêcia s± naprawdê super, ale có¿ siê dziwiæ, skoro najlepszy na ¶wiecie fotograf robi³ je najfajniejszej parze na ¶wiecie :D
Z tym wiêksz± niecierpliwo¶ci± czekamy na reporta¿ wrze¶niowy naszych piêknych Zakochanych! :):):)

Pozdrawiamy Ciê serdecznie i ciep³o, Krzysiek, maj±c w pamiêci jak¿e owocn± i udan± wspó³pracê :)


« wro

 
 
Fotografia ¶lubna Wa³brzych - Krzysztof Kulik | reporta¿ ¶lubny | ¦widnica | Kamienna Góra | ¦wiebodzice | Dzier¿oniów | Strzegom| Dolny Sl±sk